Welcome to the website of University of Muhammadiyah Gresik


Q.S. AL-BAQARAH 2: 164

November 06, 2015

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa


Lihat Selengkapnya

Surat5

June 05, 2012

Allah berfirman: "Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui" (


Lihat Selengkapnya

Hadist 5

May 24, 2012

Dari Abu Sa’id Al Khudri ra., ia berkata : Rasulullah saw bersabda: Tuhan Yang Maha Mulia dan Maha Besar berfinnan : “Barang siapa yang sibuk membaca Al Qur’an dan dzikir kepada K


Lihat Selengkapnya

Hadist 4

May 16, 2012

"Seseungguhnya di kalangan hamba-hamba Allah ada orang yang apabila memohonkan sesuatu maka Allah akan menerimanya (mengabulkannya" (H.R. Bukhari Muslim)


Lihat Selengkapnya

surat 4

April 27, 2012

Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan sebuah Kitab (Al Quran) kepada mereka yang Kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan Kami[546]; menjadi petunjuk dan rahm


Lihat Selengkapnya

Hadist3

April 24, 2012

Abu Hurairah r.a. berkata: Aku telah mendengar Rasulullah saw. bersabda: Akan ada rombongan dari umatku tujuh puluh ribu masuk surga tanpa hisab, bercahaya muka mereka bagaikan bulan purnama. 


Lihat Selengkapnya

Surat 3

April 16, 2012

Dia berkata: "Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu." (Q.S. Al Kahfi:70)


Lihat Selengkapnya

Hadist 2

April 13, 2012

“Manusia itu mengikut agama kawannya. Maka hendaklah diperhatikan siapa yang hendak dijadikan sebagai kawannya.” (HR Tirmidzi)


Lihat Selengkapnya

Hadist 1

April 12, 2012

Rasulullah SAW bersabda, “Orang yang paling aku benci dan yang paling jauh majelisnya dari aku pada hari kiamat adalah orang yang


Lihat Selengkapnya