Surat 2

January 18, 2012

Sesungguhnya Luth benar-benar salah seorang rasul. (Ingatlah) ketika Kami selamatkan dia dan keluarganya (pengikut-pengikutnya) semua, kecuali seorang perempuan tua (isterinya yang berada) bersama-


Lihat Selengkapnya

Surat 1

January 18, 2012

Dia tidak dicapai dengan penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan; dan Dia-Lah yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui.
(Qs. Al An-am:103)


Lihat Selengkapnya