Tes Kesehatan Fakultas Kesehatan UMG

Tes kesehatan Fakultas Kesehatan UMG diadakan pada

Hari/ Tanggal : Selasa 30 Juli 2019

Pukul : 08.00 - selesai 

Tempat : Kampus 2 Universitas Muhammadiyah Gresik 

jalan Proklamasi 54 Gresik